Oprogramowanie do ankietyzacji

Chcesz dowiedzieć się, czy Twoi pracownicy są zadowoleni z warunków zatrudnienia? A może chciałbyś poznać opinię swoich Klientów na temat produktów lub usług oraz odkryć ich niezaspokojone potrzeby czy zweryfikować świadomość marki? Możesz tego dokonać za sprawą przeprowadzenia badań ankietowych. W tym celu będzie Ci potrzebna zintegrowana platforma, pozwalająca na sprawne przeprowadzenie pomiarów telefonicznych (CATI), internetowych (CAWI) czy też terenowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI).

Jakie cechy powinno spełniać oprogramowanie badawcze?

Przede wszystkim kluczową kwestią jest łatwość jego obsługi. Chodzi o to, abyś mógł samodzielnie zaprogramować kwestionariusz do badań i wprowadzić wszystkie pytania do formularza elektronicznego. Ważne jest przy tym to, by program do badań czuwał nad poprawnością logiczną poszczególnych pytań i odpowiedzi. Przykładowo, respondent nieposiadający dzieci nie powinien zostać dopuszczony przez system do udzielania odpowiedzi dotyczących opieki rodzicielskiej. System CATI ma więc czuwać nad prawidłowym stosowaniem reguł przejścia, rotowania czy filtrowania pytań.
check
obsługa z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych
check
automatyczne generowania kopii zapasowych
check
wielodostęp
check
generowanie raportów w trybie rzeczywistym

Obsługa z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych

Oprogramowanie do ankietyzacji nie powinno wymagać instalacji na własnych serwerach firmy. Na szczęście najlepsze systemy CATI pozwalają na obsługę z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dostępu do wyników badania z dowolnego miejsca i w każdym czasie. Wszystko dzięki zastosowaniu trybu pracy w chmurze.
Oprogramowanie do ankietyzacji

Wielodostęp

Kolejną funkcjonalnością na jaką warto zwrócić uwagę jest możliwość dowolnego definiowania poziomów uprawnień. W konsekwencji z systemu mogą korzystać wszystkie wybrane przez Ciebie osoby, a tylko od Twojego wyboru będzie zależeć, do jakich danych będą mieli dostęp.

Automatyczne generowania kopii zapasowych

Warto zwrócić również uwagę na opcję automatycznych aktualizacji oraz tworzenia kopii zapasowych (Data Backup). Dzięki temu niwelujesz ryzyko, że uzyskane informacje ulegną bezpowrotnej utracie lub uszkodzeniu. Poziom bezpieczeństwa zwiększa ponadto możliwość uzyskania wsparcia technicznego i merytorycznego ze strony producenta oprogramowania do ankietyzacji.

Generowanie raportów w trybie rzeczywistym

Zapewne nie chcesz czekać na wyniki badań do ich zakończenia. Nie będzie to konieczne, jeżeli oprogramowanie do ankiet wyposażono w moduł raportowania w trybie rzeczywistym. Wtedy zdołasz wyciągnąć pierwsze wnioski znacznie wcześniej. A przecież czas to pieniądz. Będziesz mógł również na bieżąco śledzić postęp procesu ankietyzacji.

Podsumowanie

Wybierz zatem oprogramowanie badawcze spełniające opisane w artykule kryteria. Dzięki temu otrzymasz w pełni funkcjonalny system, który pozwoli Ci przeprowadzić badanie ankietowe (CATI, CAWI lub CAPI) w sposób profesjonalny.