Czym jest CATI?

CATI to badania telefoniczne, zapewniające szybkość realizacji i komfort badanych, którzy nie muszą spotykać się z ankieterem. Ankiety zwykle są stosunkowo krótkie, a ankieter telefoniczny wypełnia je w systemie elektronicznym, czuwającym nad właściwym przebiegiem badania. Stąd też wysoka jakość uzyskiwanych danych.

CATI

W celu realizacji badań CATI proponujemy Państwu autorskie oprogramowanie CATI-System dające możliwość samodzielnego przygotowywania formularzy ankiet, sprawdzania statystyk postępu badania na bieżąco, czy eksportowania wyników badań w formatach przystosowanych do natychmiastowej obróbki statystycznej. Nasz system to:
check
intuicyjny interfejs
check
pełne wsparcie techniczne
check
łatwość tworzenia ankiety
check
możliwość tworzenia ankiet
w języku programowania
i w zwykłym edytorze
check
pełne wsparcie merytoryczne
check
zautomatyzowanie procesu
nadzorowania badania

Badania telefoniczne

Technika CATI nadaje się do wielu badań, w tym społecznych, marketingowych, opinii,
ewaluacyjnych. Uniwersalność tego typu projektów pozwala na dość dużą dowolność.
Dla przykładu, badania CATI pozwalają na:
check
Zbadanie opinii na temat wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych
check
Określenie poziomu zadowolenia pracowników instytucji
check
Określenie poziomu zadowolenia z życia mieszkańców danego obszaru
check
Określenie skuteczności kampanii reklamowych
check
Zbadanie lojalności klientów
check
Szczegółową diagnozę problemów społecznych występujących na terenie powiatu, gminy
Badania telefoniczne
Tym z Państwa, którzy oprócz oprogramowania do badań szukają kompleksowej obsługi całego projektu badawczego gwarantujemy pomoc przeszkolonych ankieterów z profesjonalnego studia CATI.

Usługi badawcze

badania marketingowe
badania marketingowe
badania rynku
badania rynku
badania opinii
badania opinii
badania społeczne
badania społeczne
badania ewaluacyjne
badania ewaluacyjne