logo CATI System
Usługi badawcze
Badania telefoniczne
CATI
Tajemniczy klient
O nas
Blog

Technika CATI nadaje się do wielu badań, w tym społecznych, marketingowych, opinii, ewaluacyjnych. Uniwersalność tego typu projektów pozwala na dość dużą dowolności. Dla przykładu, badania CATI pozwalają na:

CATI to badania telefoniczne, zapewniające szybkość realizacji i komfort badanych, którzy nie muszą spotykać się z ankieterem. Ankiety zwykle są stosunkowo krótkie, a ankieter telefoniczny wypełnia je w systemie elektronicznym, czuwającym nad właściwym przebiegiem badania. Stąd też wysoka jakość uzyskiwanych danych.

Tym z Państwa, którzy oprócz oprogramowania do badań szukają kompleksowej obsługi całego projektu badawczego gwarantujemy pomoc przeszkolonych ankieterów z profesjonalnego studia CATI.