Zalety i wady gromadzenia danych stosując metodę badawczą PAPI

Jak w przypadku każdego projektu badawczego, gromadzenie danych jest niezwykle ważne. Jednak w procesie zbierania danych pojawia się kilka bardzo ważnych aspektów. Trzy najważniejsze aspekty to: koszt wybranej metody gromadzenia danych, dokładność gromadzonych danych oraz efektywność gromadzenia danych. Pomimo wzrostu popularności badań internetowych i mobilnych, popularną metodą zbierania danych nadal pozostają badania PAPI. Warto przed wyborem metody badawczej zapoznać się z zaletami i wadami badań przeprowadzanych metodą PAPI.

Dokładne badania przesiewowe

Badania PAPI pomagają w dokładniejszych badaniach przesiewowych. Respondent nie jest w stanie podać nieprawdziwych informacji podczas badania, takich jak: płeć, wiek, czy kolor oczu. W ankietach internetowych i mobilnych można obejść pytania dotyczące badań przesiewowych. Ankiety internetowe i mobilne oferujące zachęty mogą skłaniać do udzielania fałszywych odpowiedzi. Osoby fizyczne mogą wprowadzać nieprawdziwe informacje demograficzne, aby uzyskać dostęp do wypełnienia ankiety i zdobyć oferowaną zachętę. Wszystkie odpowiedzi udzielane przez daną osobę mogą być zgodne z prawdą, ale dla celów analizy danych dane te będą niedokładne i mylące. Korzystając z metody badawczej PAPI możemy uniknąć takich sytuacji i zebrać dokładne informacje.

Przechwytywanie słownych i niewerbalnych pytań

Zastosowanie metody badawczej PAPI bez wątpienia pozwoli na uchwycenie werbalnych, jak i niewerbalnych gestów, w tym mowy ciała, co może pokazywać poziom dyskomfortu respondenta przy konkretnym pytaniu, a także może również wskazywać poziom entuzjazmu dla tematów omawianych w wywiadzie. Ankieter będzie mógł zauważyć emocje respondenta przy każdym pytaniu.

Utrzymanie skupienia respondenta

Ankieter jest tym, który ma kontrolę nad prowadzonym badaniem ankietowym metodą PAPI i musi starać się utrzymać koncentrację respondenta, aż do końca ankiety. Badania online są często wypełniane w czasie dogodnym dla respondenta, ale zwykle znajdują się oni wśród innych czynników rozpraszających ich uwagę, takich jak: pisanie smsów, czytanie i odpowiadanie na e-maile, przeglądanie stron internetowych i wiele innych. Wywiady bezpośrednie są w chwili obecnej wolne od czynników rozpraszających.

Przechwytywanie emocji i zachowań

Badania PAPI bez wątpienia mogą uchwycić emocje i zachowania rozmówcy. Przeprowadzając badania metodą CAWI ankieterzy nie są w stanie uchwycić emocji i zachowań respondentów w trakcie wypełniania ankiety, a w przypadku badań PAPI jest to możliwe.

Koszt badań

Koszt jest główną wadą w przypadku przeprowadzania badań metodą badawczą PAPI. Wymagają one personelu, który będzie przeprowadzał rozmowy, co wpływa na pojawienie się dodatkowych kosztów. Personel jest najwyższym kosztem, jaki może ponieść firma. Trudno jest utrzymać koszty na niskim poziomie, gdy personel jest potrzebny.

Ograniczona wielkość próby

Wielkość próby ogranicza się do liczebności personelu przeprowadzającego wywiady PAPI, obszaru, w którym są one prowadzone oraz liczby wykwalifikowanych respondentów w tym obszarze. Może okazać się konieczne przeprowadzenie kilku wywiadów w wielu obszarach, co może znacząco zwiększyć koszty.

Przeprowadzanie ankiet metodą badawczą PAPI ma wiele zalet, lecz można także zauważyć wady. Wybierając sposób badawczy warto przemyśleć, jakie czynniki są dla nas najważniejsze oraz zapoznać się z cechami popularnych metod badawczych.