Sposoby poprawy wskaźników odpowiedzi na ankiety

Badania ankietowe są świetnym sposobem badania opinii publicznej lub określonych grup osób, takich jak klienci, pracownicy, studenci, pacjenci, wyborcy i inne. Oczywiście, jednym z największych wyzwań stojących przed badaczami jest skłonienie ludzi do odpowiedzi. Bez uzyskania znaczącej liczby odpowiedzi na jakąkolwiek ankietę, wyniki mogą mylić i nie być reprezentatywne dla ogólnego konsensusu, co sprawia, że bardzo ważne jest zwiększenie wskaźnika odpowiedzi. Jak więc można poprawić wyniki ankiety?

Wskaźnik reakcji respondentów na ankietę

W każdym badaniu istnieje wiele czynników, które utrudniają udzielenie jednej, ostatecznej odpowiedzi. Na przykład ankiety wewnętrzne (np. ankiety wśród pracodawców, czy pracowników) mają zazwyczaj wyższy wskaźnik odpowiedzi, niż ankiety zewnętrzne (ankiety wśród firm, bądź klientów); ankiety anonimowe mają zazwyczaj wyższy wskaźnik odpowiedzi niż te, w których respondent musi się zidentyfikować; a niektóre rodzaje ankiet generują więcej odpowiedzi niż inne, np. ankiety online w porównaniu z ankietami telefonicznymi.

Sposoby na poprawę wskaźników odpowiedzi na ankiety

Załóżmy, że wysłałeś 1000 ankiet pocztą elektroniczną i uzyskałeś 50 odpowiedzi. To tylko 5% - niezbyt dobry wskaźnik odpowiedzi. Więc co możesz zrobić, żeby odzyskać 200 ankiet, a przynajmniej zdobyć 20% odpowiedzi zwrotnych? Oto kilka sposobów na poprawę wskaźnika odpowiedzi na ankietę:

Jeśli otrzymujesz bardzo niski, bądź tylko średni wskaźnik odpowiedzi na ankiety postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami. Tym sposobem możesz zacząć zwiększać swoją stopę zwrotu z ankiet! Oczywiście, dobry wskaźnik odpowiedzi na ankietę wymaga również dobrej ankiety.