Korzyści z przeprowadzania badań marketingowych pieczywa

W ostatnim czasie notuje się spadek spożycia pieczywa w naszym kraju. Sprawia to, że rywalizacja o klienta stała się jeszcze większa i jeszcze istotniejsze staje się dokładne poznanie jego potrzeb. Można to zrobić m.in. dzięki badaniu marketingowemu pieczywa. Jakie są główne korzyści wynikające z jego realizacji?

 

Poznać klienta – stworzyć odpowiedni produkt

 

Dzięki badaniu marketingowemu można przede wszystkim lepiej poznać motywy kierujące konsumentami. Podobnie jest na rynku pieczywa, który także rządzi się swoimi prawami i w przypadku którego tendencje konsumentów nieco się zmieniają.

 

Aby je poznać, przeprowadza się badania marketingowe pieczywa, które kierowane są do reprezentatywnych grup klientów wybieranych na podstawie różnych kryteriów.

 

Dzięki nim można dowiedzieć się:

 

 

Jakie są korzyści badań marketingowych pieczywa?

 

Dokładniejsze poznanie klientów to okazja do zbudowania gamy artykułów wpisujących się w ich oczekiwania. Za tym idzie oczywiście kwestia zwiększenia zysków, przy jednoczesnej minimalizacji strat spowodowanych tworzeniem nierentownych i niedopasowanych do rynku produktów.

 

Inną korzyścią wynikającą z badań marketingowych pieczywa jest możliwość znalezienia luk produktowych, czyli takich artykułów, których nie ma na rynku lub zajmują go w niewielkim stopniu. Oczywiście w przypadku pieczywa może to być trudne, jednak nawet niewielkie zmiany mogą sprawić, że przyciągnięci zostaną zupełnie nowi klienci.

 

Budowanie strategii długoterminowej

 

Żadna firma nie może pozwolić sobie na działanie tylko z dnia na dzień, niezbędne jest bowiem również planowanie pod kątem przyszłych zdarzeń. Podstawą w tej sytuacji także są badania marketingowe pieczywa, zwłaszcza wykonywane regularnie, pozwalają bowiem sprawdzić tendencje panujące na rynku. Możliwe jest więc zidentyfikowanie szans oraz zagrożeń, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa.

 

Aby móc stawić im czoła trzeba oczywiście dobrze się do takowych zmian przygotować. Powinno być to efektem badania marketingowego pieczywa, może być ono jednak wspierane również przez kompleksowe badanie rynku. Realizacją obydwu typów zajmuje się firma Biostat® mająca 16-letnie doświadczenie w ich przeprowadzaniu.

 

Z jakich metod korzysta się zazwyczaj?

 

Główną techniką stosowaną przy badaniach marketingowych pieczywa jest CAWI. Ankiety są wówczas rozsyłane za pośrednictwem Internetu, co gwarantuje naprawdę szybkie uzyskiwanie wyników. Dodatkowo można na bieżąco kontrolować spływające dane oraz szybko wdrażać niezbędne działania.

 

Jak widać badania marketingowe pieczywa to szansa na naprawdę dogłębne poznanie klientów przedsiębiorstwa i tym samym zwiększenie konkurencyjności na tle najbliższych konkurentów. Jeśli i Państwo chcą zlecić realizację takiego projektu, zachęcamy do kontaktu z doświadczonym w tym zakresie Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat®.