Dlaczego tak wiele osób przeprowadza ankiety online?

Ankiety online są elastycznym i skutecznym sposobem zbierania informacji zwrotnych i danych od respondentów, które mogą być szybko analizowane i przekształcane w możliwe do wymiany raporty z możliwymi do działania spostrzeżeniami. Ankiety online są obecnie jedną z najpopularniejszych metod badawczych, ze względu na swoje atuty. Warto przeanalizować dlaczego tak wiele osób decyduje się na przeprowadzenie ankiet online.

Interaktywne pytania

Istnieje wiele różnych interaktywnych pytań, które można wykorzystać w ankietach online, aby uczynić je bardziej angażującymi i zebrać lepsze odpowiedzi. Pytania typu "przeciągnij i upuść" pozwalają respondentom na wizualną kategoryzację lub uszeregowanie elementów; interaktywne obrazy mogą być dobrą alternatywą dla pól wyboru; a suwaki pozwolą Ci na umieszczenie większej ilości opcji na skali bez konieczności zajmowania większej przestrzeni. Są to możliwości, które możemy zastosować w niewielu metodach badawczych, lecz ankiety online mogą przyjmować bardzo zróżnicowane formy.

Pliki wideo i dźwięk

Multimedia mogą być wykorzystane do uatrakcyjnienia ankiety online i zwiększenia jej dostępności dla większej liczby respondentów. Włączając w badanie pliki wideo, audio lub obrazy, można również zbierać informacje zwrotne dotyczące na przykład zabezpieczenia sprzedaży, pomysłów na rozwój produktu i reklam.

Ankieta online w wielu językach

Łatwo jest przetłumaczyć ankietę online na wiele języków, aby dotrzeć do różnych grup odbiorców i rozpowszechnić ją na całym świecie. Jeden link może zawierać ankietę w wielu językach, co pozwala uczestnikom na wybór preferowanego języka. Zrealizowanie ankiety online pozwoli na poznanie opinii osób z różnych zakątków świata, którzy posługują się zróżnicowanymi językami.

Możliwość wypełnienia ankiety na różnych ekranach

Dzięki istnieniu różnych programów do przeprowadzania ankiet, możemy stworzyć ankietę online, która będzie możliwa do wypełnienia niezależnie od wielkości ekranu (czy to będzie tablet, komputer, smartphone, bądź laptop). Respondenci mogą z łatwością otwierać ankiety online na różnych urządzeniach technologicznych, co zwiększa ilość uzyskiwanych odpowiedzi, gdyż osoby ankietowane mogą wypełnić ankietę online niezależnie od miejsca i czasu, wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem.

Zastosowanie logiki pytań

Zastosowanie logiki pytań pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzenie ankiety online. Na początku badania możemy zadać podstawowe pytania o wiek, miejsce zamieszkania, wielkość wynagrodzenia, czy zainteresowania. W przypadku, gdy respondent nie będzie spełniał wyznaczonych przez nas kryteriów nie będzie mógł przejść do dalszej części ankiety online. Co więcej, jeśli osoba wypełniająca ankietę online zakwalifikuje się do dalszej części badania inteligentny system będzie na bieżąco weryfikował udzielane odpowiedzi. W przypadku, gdy respondent zaznaczy konretną odpowiedź, która będzie wykluczała dalsze pytania to je pominie i nie zabierze cennego czasu osobie wypełniającej ankietę online.

Elastyczna dystrybucja ankiet online

Użyj wiadomości e-mail, SMS  lub udostępnij link na swojej stronie w mediach społecznościowych, aby zaprosić respondentów do wypełnienia badania. Ankiety online mogą być rozpowszechniane za pomocą wielu metod, aby dotrzeć do potencjalnych respondentów, gdziekolwiek się znajdują.

Nic dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na przeprowadzanie ankiet online, gdyż posiadają wiele atutów, które są atrakcyjne zarówno dla osób przeprowadzających ankiety online, jak i respondentów.