Czym jest segmentacja rynku i jakie są jej korzyści?

Jakie są główne korzyści z segmentacji rynku?

Segmentacja rynku pozwala to szereg korzyści, z których główne to:

W oparciu o jakie kryteria segmentować rynek?

Segmentacja rynku powinna być przeprowadzona zawsze, niezależnie od wielkości firmy. W przypadku tych mniejszych, metoda powinna być łatwa w zastosowaniu i pomagają w tym mierzalne kryteria takie jak:

Metody segmentacji w oparciu o produkt

Drugim, trudniejszym wariantem, jest segmentacja rynku w oparciu o klienta. W tym przypadku niezbędne jest zgromadzenie informacji m.in. o tym, dlaczego klient kupuje dany produkt. Takie informacje można uzyskać dzięki platformie Badanie Opinii, która pozwala na zdobycie następujących danych:

Wdrażanie informacji płynących z segmentacji rynku

Dobrze przeprowadzona segmentacja rynku pozwala firmie przede wszystkim na opracowanie lepszej i bardziej efektywnej strategii marketingowej, dopasowanej do danej grupy. Jest to niezbędne zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą produktów niejednorodnych. Wówczas komunikaty marketingowe oraz wykorzystywane do przekazu media muszą być odpowiednio dobrane.

Tylko firmy o bardzo dużych budżetach mogą pozwolić sobie na szeroko zakrojone działania reklamowe. Większość przedsiębiorstw dysponuje jednak ograniczonymi zasobami, dlatego w ich przypadku tak ważne jest precyzyjne określenie segmentów rynku na których chce się działać i na tej podstawie budowanie komunikacji marketingowej oraz sprzedażowej.