Błędy, których należy unikać przy realizacji badań ankietowych

Badania ankietowe mają naprawdę duży potencjał, przy czym w trakcie ich realizacji można popełnić kilka błędów, które sprawią, że wnioski z nich będą zaburzone. O czym należy pamiętać, aby uniknąć takich pomyłek i móc liczyć na rzetelne wyniki?

 

Brak określenia celu badania ankietowego

 

Podstawową realizacji każdego projektu badawczego jest określenie, w jakim celu ma być on przeprowadzony. Cel ten należy przede wszystkim dokładnie sprecyzować i to jeszcze zanim przystąpi się do jakichkolwiek dalszych etapów działań.

Cele takiego badania ankietowego mogą być oczywiście różne, przy czym w przypadku przedsiębiorstw zazwyczaj są to:

 

 

Wybranie nieodpowiedniej metody

 

Metod przeprowadzania badań ankietowych jest kilka, od realizowanych w terenie przy użyciu papierowych kwestionariuszy, przez ankiety telefoniczne, aż po technikę CAWI polegającą na rozsyłaniu kwestionariuszy przez Internet. Wybór odpowiedniej zależy jednak nie tylko od celu, ale również od tego, do jakiej grupy chce się dotrzeć. Trzeba bowiem pamiętać, że tak bardzo uniwersalna metoda CAWI może w niektórych przypadkach przegrać choćby z ankietami telefonicznymi zwłaszcza, gdy niezbędne jest dotarcie do trudniej dostępnych respondentów.

 

Wybór nieodpowiedniej platformy badawczej

 

Aby badanie ankietowe było wiarygodne oraz rzetelne, trzeba również pamiętać o wyborze odpowiedniej platformy do ich realizacji. Ma to znaczenie głównie w przypadku metody CAWI, którą obecnie zleceniodawcy mogą realizować niemalże samodzielnie. Można zrobić to np. za pomocą platformy Badanie-Opinii.pl, na której zarejestrowanych jest aż 150 tys. respondentów. Jej atutem jest fakt, że działa ona w sposób bardzo intuicyjny, pozwalając nawet laikom na zrealizowanie badania rynku i to bez zewnętrznej pomocy.

Oczywiście z tej ostatniej także można skorzystać, co zazwyczaj jest domeną przedsiębiorstw z większymi budżetami na realizację badań ankietowych.

 

Niewyciągnięcie wniosków z badań ankietowych

 

Z badań ankietowych płyną w większości naprawdę cenne informacje, przy czym okazuje się, że często wcale nie są one przez firmy odpowiednio wykorzystywane. To oczywiste marnotrawstwo wydatków na realizację, jednak trzeba być przygotowanym na nie zawsze przyjemne wnioski uzyskane na podstawie odpowiedzi respondentów. Wnioski te są bowiem szansą na podjęcie działań naprawczych, które mogą być niezbędne, aby przedsiębiorstwo odzyskało zainteresowanie klientów oraz zbudowało przewagę konkurencyjną w dłuższym okresie czasu.

Badania ankietowe to dla przedsiębiorstw szansa pozyskania kluczowych dla biznesu informacji. Jak jednak widać w procesie tym można natknąć się na kilka błędów, o których trzeba zdawać sobie sprawę i których warto unikać.