Badania rynku – podstawowe informacje

Celem badań rynkowych jest dostarczenie odpowiednich danych, które pomogą w rozwiązaniu problemów marketingowych, jakie spotka przedsiębiorstwo. Przeprowadzenie dokładnych badań rynku jest podstawą funkcjonowania każdego udanego przedsięwzięcia.

Badania pierwotne

W przypadku prowadzenia badań pierwotnych z wykorzystaniem własnych zasobów, istnieją dwa rodzaje informacji, które mogą być zbierane: eksploracyjne i szczegółowe. Badania poszukiwawcze mają charakter otwarty; pomagają zdefiniować konkretny problem i zazwyczaj polegają na szczegółowych, nieustrukturyzowanych wywiadach, w których od małej grupy respondentów oczekuje się długich odpowiedzi. Konkretne badanie ma szerszy zakres i jest wykorzystywane do rozwiązania problemu, który został zidentyfikowany w ramach badania odkrywczego. Wywiady są ustrukturyzowane i mają charakter formalny. Spośród tych dwóch badań, badania poszukiwawcze są droższe. Prowadząc badania podstawowe z wykorzystaniem własnych zasobów, należy najpierw zdecydować, w jaki sposób będzie się kwestionować grupę docelową.

Sondaże telefoniczne

Badania telefoniczne są na ogół najbardziej opłacalne, biorąc pod uwagę ogólny wskaźnik odpowiedzi; kosztują około jednej trzeciej tyle, co wywiady osobiste, które mają średnio tylko 10 procentowy wskaźnik uzyskiwanych odpowiedzi. Poniżej znajduje się kilka wytycznych dotyczących telefonicznych badań ankietowych:

Wywiady osobiste

Istnieją dwa główne rodzaje wywiadów osobistych:

Ankiety online

Rozważając, jaki rodzaj badania rynku wybrać, należy pamiętać o następujących czynnikach kosztowych:

Badania wtórne

Dane wtórne są informacjami zewnętrznymi zbieranymi przez stowarzyszenia przemysłowe i handlowe, związki zawodowe, źródła mediów, izby handlowe i inne oraz są przedstawione za pomocą broszur, biuletynów, czasopism branżowych i innych, gazet. Nazywa się je danymi wtórnymi, ponieważ informacje zostały zebrane przez inne, lub drugorzędne źródło. Korzyści z tego są oczywiste - czas i pieniądze są oszczędzane, ponieważ nie trzeba opracowywać metod ankietowania ani przeprowadzać wywiadów. Źródła wtórne są podzielone na trzy główne kategorie: