logo CATI System
Usługi badawcze
Badania telefoniczne
CATI
Tajemniczy klient
O nas
Blog

Sposoby poprawy wskaźników odpowiedzi na ankiety

Badania ankietowe są świetnym sposobem badania opinii publicznej lub określonych grup osób, takich jak klienci, pracownicy, studenci, pacjenci, wyborcy i inne. Oczywiście, jednym z największych wyzwań stojących przed badaczami jest skłonienie ludzi do odpowiedzi. Bez uzyskania znaczącej liczby odpowiedzi na jakąkolwiek ankietę, wyniki mogą mylić i nie być reprezentatywne dla ogólnego konsensusu, co sprawia, że bardzo ważne jest zwiększenie wskaźnika odpowiedzi. Jak więc można poprawić wyniki ankiety?

Wskaźnik reakcji respondentów na ankietę

W każdym badaniu istnieje wiele czynników, które utrudniają udzielenie jednej, ostatecznej odpowiedzi. Na przykład ankiety wewnętrzne (np. ankiety wśród pracodawców, czy pracowników) mają zazwyczaj wyższy wskaźnik odpowiedzi, niż ankiety zewnętrzne (ankiety wśród firm, bądź klientów); ankiety anonimowe mają zazwyczaj wyższy wskaźnik odpowiedzi niż te, w których respondent musi się zidentyfikować; a niektóre rodzaje ankiet generują więcej odpowiedzi niż inne, np. ankiety online w porównaniu z ankietami telefonicznymi.

Sposoby na poprawę wskaźników odpowiedzi na ankiety

Załóżmy, że wysłałeś 1000 ankiet pocztą elektroniczną i uzyskałeś 50 odpowiedzi. To tylko 5% - niezbyt dobry wskaźnik odpowiedzi. Więc co możesz zrobić, żeby odzyskać 200 ankiet, a przynajmniej zdobyć 20% odpowiedzi zwrotnych? Oto kilka sposobów na poprawę wskaźnika odpowiedzi na ankietę:

  • Stwórz krótsze ankiety- spójrzmy prawdzie w oczy, większość ludzi jest zajęta, a przeprowadzenie twojej ankiety prawdopodobnie nie jest ich priorytetem. Jeśli respondenci zaczną czuć się przytłoczeni pytaniami i nie będą widzieli końca ankiety, prawdopodobnie po prostu zakończą ją wypełniać będąc w trakcie badania. Aby uniknąć takich sytuacji warto stworzyć krótką ankietę, która będzie ciekawa dla odbiorców.

  • Bądź transparentny - ma to kluczowe znaczenie przy próbie pozyskania kogoś, kto wypełni twoją ankietę. Aby zachować przejrzystość, powinieneś poinformować respondentów o tym, w jaki sposób ich odpowiedzi zostaną wykorzystane np. w celu ulepszenia produktu lub usługi, odkrycia wyzwań w miejscu pracy itp. Możesz rozważyć włączenie do ankiety paska postępu, aby respondenci wiedzieli, ile czasu lub pytań pozostało im do zakończenia ankiety w trakcie jej wypełniania.

  • Wyślij anonimowe ankiety - jednym z najczęstszych punktów odrzucenia ankiety jest sytuacja, gdy respondent jest proszony o wypełnienie danych osobowych. Kiedy respondenci muszą się zidentyfikować, mogą wahać się przed wypełnieniem ankiety. Mogą uznać pytania za żenujące, natrętne lub obawiać się, że ich uczciwość może zaszkodzić relacjom. Anonimowe ankiety mają tendencję do uzyskiwania lepszych, bardziej szczerych wyników.

  • Zaoferuj zachętę - jeśli nikt nie chce wypełnić Twojej ankiety zaoferuj pieniądze, które są zawsze zachętą! Oczywiście nie musisz oferować zbyt wiele.

  • Stwórz ankietę angażującą - ankiety z natury rzeczy są interaktywne, ale czy są wystarczająco interaktywne? Dziś wielu badaczy dodaje materiały wizualne i wideo, aby utrzymać zaangażowanie respondentów. Możesz również rozważyć użycie bardziej interaktywnych stylów pytań, takich jak skale ocen i suwaki. To sprawia, że respondenci myślą poza schematem wielokrotnego wyboru!

  • Korzystaj z logiki ankietowej - wdrażając logikę przepływów w ankietach, formularzach lub kwestionariuszach, możesz tworzyć ankiety, które inteligentnie reagują na odpowiedzi respondentów; każdy rodzaj odpowiedzi może wywołać inną konsekwencję! Możesz nawet stworzyć zaawansowany przepływ logiczny, który posiada kilka reguł.

  • Sprawdź swoje pytania ankietowe i przepływ - pytania muszą być jasno napisane i pozbawione żargonu, aby nie dezorientować respondentów; zdezorientowany respondent może się sfrustrować i zrezygnować. Upewnij się również, że Twoje pytania przebiegają według logicznego schematu. Sekwencje pytań, które przeskakują losowo z jednego tematu na drugi, również mogą dezorientować ankieterów. Wreszcie, jeśli nie jest to bardzo krótka ankieta, możesz rozważyć danie respondentom możliwości pominięcia pytań. Dlaczego? Czasami ludzie nie znają odpowiedzi na pytanie i w rezultacie albo opuszczą ankietę, albo udzielą nieprawdziwych odpowiedzi, które zdeformują Twoje wyniki.

Jeśli otrzymujesz bardzo niski, bądź tylko średni wskaźnik odpowiedzi na ankiety postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami. Tym sposobem możesz zacząć zwiększać swoją stopę zwrotu z ankiet! Oczywiście, dobry wskaźnik odpowiedzi na ankietę wymaga również dobrej ankiety.