logo CATI System
Usługi badawcze
Badania telefoniczne
CATI
Tajemniczy klient
O nas
Blog

Market research. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Badania market research kierowane dla dużych i małych przedsiębiorstw – będące rzetelną odpowiedzią na aktualną sytuację rynkowa i próbą rozwiązania problemów, z którymi aktualnie zmagają się przedsiębiorcy – wysoka konkurencyjność, niski popyt na towary i usługi oraz problem z elastycznością cenową, są aktualnie jednym z najlepszych decyzji jakie może podjąć odpowiedzialny przedsiębiorca.

 

Co daje inwestycja w badania?

 

Badania o charakterze Market research mogą wskazać kierunek, w jakim powinno działać przedsiębiorstwo, aby móc realizować cele związane z osiąganiem sukcesu branżowego: budowanie silnej pozycji na rynku, wyprzedzanie konkurencji, zbudowania konkurencyjnej pozycji w branży.

 

Badania naukowe dostarczają informacje, które pozwalają zidentyfikować potrzeby konsumentów oraz przeanalizować aktualną sytuację rynkową, czyli wydobyć szczegółowe informacje dotyczące: struktury w branży, zapotrzebowanie na konkretne produkty i usługi, opinie konsumentach o produktach. Dzięki wymienionym danym market research pozwalają przedsiębiorcom na projektowanie strategii rozwojowych.

 

Sprawdzone metody i techniki badawcze

 

Stosowane metody i techniki jakościowe oraz ilościowe zostały sprawdzone w ciągu ponad 15 lat pracy badawczej oraz współpracy z największymi przedsiębiorstwami na polskim rynku oraz małymi firmami rodzinnymi w sektorach takich jak:

 

 • Turystyka i transport,
 • Handel i usługi,
 • Branża FMCG,
 • Medycyna i farmacja,
 • Sektor publiczny,
 • Sektor finansowy.

 

W trakcie badań dotyczących: diagnozowania potrzeb oraz potrzeb konsumentów, prototypów produktów jak i opakowań, konceptów reklamowych, segmentów poszczególnych obszarów rynku, reakcji konsumenckich na prowadzone kampanie reklamowe, postrzegania marki i produktów przez konsumentów; specjaliści realizują całość procesów badawczych, w których wyróżnia się:

 

 • opracowanie planu badań i wskazanie puli konsumentów,
 • przygotowanie kwestionariuszy ankiet i ich realizacja,
 • gromadzenie i analiza danych,
 • opracowanie wyników badań,
 • przygotowanie raportu badawczego.

 

Badania jakościowe i ilościowe

 

Ilościowe metody badań są najczęściej stosowanymi podczas badań market research. W trakcie realizacji procesu badawczego wykorzystuje się standardowo: wywiady PAPI, CATI, CAPI, CAWI lub badania jakościowe, które niejednokrotnie stanowią uzupełniającą formę działań badawczych w przestrzeni analiz rynnowych.

 

Są to: Indywidualne wywiady pogłębione typu IDI, Badania fokusowe FGI, Analizy desk research, Studium przypadku (Case Study), czy też Analizy SWOT.