logo CATI System
Usługi badawcze
Badania telefoniczne
CATI
Tajemniczy klient
O nas
Blog

Czym jest segmentacja rynku i jakie są jej korzyści?

Segmentacja rynku polega na podzieleniu go na segmenty, w którym każdy to inna grupa klientów. Nadrzędnym celem jest zwiększenie sprzedaży, gdyż co oczywiste żadna firma nie jest w stanie kierować swojej oferty do wszystkich osób. Jak wykonać segmentację rynku i dlaczego jeszcze warto to zrobić?

Jakie są główne korzyści z segmentacji rynku?

Segmentacja rynku pozwala to szereg korzyści, z których główne to:

  • dotarcie do niewyeksploatowanych jeszcze nisz, w których istnieje szansa osiągnięcia wysokich zysków stosunkowo niskim nakładem funduszy,

  • budowanie efektywnej komunikacji z klientem, gdyż jest ona lepiej dopasowana do konkretnej grupy,

  • możliwość różnicowania komunikacji marketingowej i uzyskanie jej wyższej efektywności,

  • szybsze reagowanie na zachodzące w rynku zmiany.

W oparciu o jakie kryteria segmentować rynek?

Segmentacja rynku powinna być przeprowadzona zawsze, niezależnie od wielkości firmy. W przypadku tych mniejszych, metoda powinna być łatwa w zastosowaniu i pomagają w tym mierzalne kryteria takie jak:

  • dane demograficzne – wiek, płeć oraz wielkość gospodarstwa domowego,

  • dane społeczno-ekonomiczne – dochód na członka rodziny, wykształcenie,

  • dane psychograficzne – styl życia, aktywności w czasie wolnym, główne zainteresowania.

Metody segmentacji w oparciu o produkt

Drugim, trudniejszym wariantem, jest segmentacja rynku w oparciu o klienta. W tym przypadku niezbędne jest zgromadzenie informacji m.in. o tym, dlaczego klient kupuje dany produkt. Takie informacje można uzyskać dzięki platformie Badanie Opinii, która pozwala na zdobycie następujących danych:

  • wzorce konsumpcji – jak często produkt w danej kategorii jest kupowany i z jakich powodów,

  • warunki zakupu – gdzie produkt jest nabywany oraz jak często,

  • korzyści – jakie korzyści wynikające z zakupu dostrzega klient.

Wdrażanie informacji płynących z segmentacji rynku

Dobrze przeprowadzona segmentacja rynku pozwala firmie przede wszystkim na opracowanie lepszej i bardziej efektywnej strategii marketingowej, dopasowanej do danej grupy. Jest to niezbędne zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą produktów niejednorodnych. Wówczas komunikaty marketingowe oraz wykorzystywane do przekazu media muszą być odpowiednio dobrane.

Tylko firmy o bardzo dużych budżetach mogą pozwolić sobie na szeroko zakrojone działania reklamowe. Większość przedsiębiorstw dysponuje jednak ograniczonymi zasobami, dlatego w ich przypadku tak ważne jest precyzyjne określenie segmentów rynku na których chce się działać i na tej podstawie budowanie komunikacji marketingowej oraz sprzedażowej.